انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران- مرور مجلات طب اورژانس
مرور مجلات (شماره هشتم - اول اردی بهشت ماه 1390)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدتی این مثنوی تأخیر شد ...

پس از گذر از سال کهنه و دل مشغولی های سال نو، باز هم هر دو هفته یک بار مقالاتی را در این قسمت قرار خواهیم داد. منتظر همکاری و همیاری شما نیز در جهت پر بارتر کردن این صفحه هستیم

تهیه و ترجمه: دکتر امیرحسین جهانشیر

تماس: ahjahanshir@gmail.com

ارزیابی رضایتمندی بیماران بخش اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) تبریز

ضمن تشکر از استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسن سلیمانپور، استادیار بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، جهت قدردانی از زحمات ایشان و همکارانشان نخستین مطلب این شماره را به معرفی مقاله اخیر ایشان در International Journal of Emergency Medicine اختصاص می‌دهیم. متن کامل این مقاله در آدرس http://www.intjem.com/content/4/1/2 مشاهده می‌باشد.

در این مطالعه طی مدت یک هفته و در تمام طول شیفت‌ها توسط یک پرسشنامه رضایتمندی بیماران ارزیابی می‌شده است. در نتیجه 500 بیمار پرسشنامه را تکمیل کرده و نتایج حاصل از آن به شرح زیر بوده است:

·         ارتباط پزشکان با بیماران %82.5

·         نزاکت پرسنل حراست (%78.3)

·         ارتباط پرستاران با بیماران (%78)

·         میزان متوسط انتظار تا اولین ویزیت توسط پزشک 24 دقیقه و 15 ثانیه بوده و میزان رضایتمندی کلی بیماران به زمان متوسط انتظار وابسته بوده است. زمان انتظار متوسط در گروه با سطح رضایت پایین 47 دقیقه و 11 ثانیه و در سطح بسیار خوب 14 دقیقه و 57 ثانیه بوده است.

·         حدوداً %63 بیماران به رضایت عمومی خود از بخش اورژانس امتیازی در حد خوب یا خیلی خوب دادند.

در نتیجه این مطالعه مشخص شد که به مداخلات مبتنی بر شواهدی برای بهبود خدمات اورژانس از جمله مراقبت پزشکی، مراقبت پرستاری، ادب و نزاکت پرسنل و راحتی فیزیکی و زمان انتظار بیماران نیاز می‌باشد اما تمرکز باید بر کاهش زمان انتظار و بهتر کردن ذهنیت بیماران از انتظار در بخش اورژانس و همچنین بهبود نظافت بخش اورژانس در کل باشد.


هر نوع تزریقی را امن کنید!

CDC Expert Commentary

باور این مساله سخت است اما در آمریکا طی 10 سال اخیر، استفاده مجدد از سرنگ و استفاده غلط از ویال داروها منجر به نیاز به تست بیش از صد هزار نفر برای بیماری‌های قابل انتقال از طریق خون مانند هپاتیت B، هپاتیت C و HIV شده است. با این وجود کارهای ساده‌ای برای پیشگیری از این موارد قابل انجام می‌باشد.

هر ساله میلیون‌ها تزریق در آمریکا انجام می‌شوند. هر تزریق باید بدون خطر عفونت باشد. اما علی‌‌رغم ادعای پزشکان برای حفظ سلامت بیماران، برخی باورهای غلط در این باره وجود دارند که ممکن است امنیت بیمار ما را به خطر بیندازد.

افسانه اول: آلودگی ابزارهای تزریق منحصراً به سوزن مربوط است و برداشتن آن، سرنگ را برای استفاده مجدد امن می‌نماید.

این باور غلط است! حقیقت این است که با هر بار استفاده هم سوزن و هم سرنگ آلوده می‌شوند و باید از بین بروند. برای هر بیمار جدید باید یک سوزن استریل و یک سرنگ جدید استفاده شوند.

افسانه دوم: لوله‌ها و دریچه‌های داخل وریدی می‌توانند جلوی جریان بازگشتی را گرفته و از آلودگی ابزارهای تزریق جلوگیری نمایند.

این هم غلط است. حقیقت این است که هر وسیله‌ای که مابین بیمار و سرنگ قرار داشته باشد به عنوان یک واحد در نظر گرفته شده و می‌تواند آلوده شود. فاصله وسیله از بیمار، جاذبه یا حتی فشار مثبت تزریق تضمین کننده عدم آلودگی سرنگ و سوزن با مقادیر کم خون نمی‌باشند. وسوسه استفاده مجدد از این وسایل به دلایل اقتصادی به ریسک آن نمی‌ارزد.

افسانه سوم: اگر شما در لوله راه وریدی یا وسایل تزریق، خون نمی‌بینید؛ خطری برای آلودگی آنها وجود ندارد

یک باور غلط دیگر! حقیقت این است که پاتوژن‌ها، از جمله ویروس‌های هپاتیت B و C یا HIV می‌توانند به میزان کافی برای ایجاد عفونت بدون مشاهده خون وجود داشته باشند.

افسانه چهارم: ویال‌های تک دوزی که به نظر می‌آید حاوی چند دوز دارو هستند را می‌توان برای بیش از یک بیمار استفاده کرد

مجدداً این باور غلط است! حقیقت این است که ویال‌های تک دوز برای استفاده یک بیمار طراحی شده‌اند و بدون توجه به سایز ویال، نباید برای بیش از یک بیمار استفاده شوند. برای اطمینان از اینکه شما یک داروی تک دوز را با داروی چند دوز اشتباه نگرفته‌اید به توضیحات بروشور دارو مراجعه نمایید.

رعایت موارد زیر به حفظ امنیت بیماران شما کمک می‌نمایند:

·         سرنگ‌ها و سوزن‌ها ابزاری یک بار مصرف هستند و نباید برای بیش از یک بیمار یا برای برداشتن بیش از یک دارو استفاده شوند. به محض استفاده هم سرنگ و هم سوزن آلوده شده و باید از بین بروند.

·         از یک ویال تک دوز به چند بیمار دارو ندهید و داروی باقیمانده را برای استفاده بعدی مخلوط با داروی جدید نکنید.

·         عموماً مصرف ویال‌های چند دوزی را محدود نمایید و هر زمان ممکن باشد آن را به یک بیمار منحصر نمایید.

·         لطفاً یک لحظه خود و همکارانتان برای انجام تزریق مکث کنید تا مطمئن شوید که استفاده صحیح و امن از داروهای تزریقی را فهمیده و همه را به کار برده‌اید

سایر منابع قابل استفاده در این زمینه عبارتند از www.cdc.gov/injectionsafety و http://www.oneandonlycampaign.org


ادراک بیمار از علت انفارکتوس حاد، یک مطالعه طولی (Longitudinal)

Patient Education and Counseling

در این مطالعه از 178 بیمار پس از ترخیص پرسیده شده است که آیا یکی از عوامل سیزده گانه مطرح شده را در ایجاد بیماری خود سهیم می‌دانند یا خیر؟ در نتیجه مشخص شد که استرس عمومی، سیگار و توارث شایع‌ترین نقش را از نظر بیماران داشته‌اند. هماهنگی کمی بین ذهنیت بیمار و ریسک فاکتورهایی که به طور واقعی توسط بیمار گزارش شده‌اند وجود داشته است. سن، تحصیلات، محل تولد و اضطراب به عنوان عوامل پیش‌بینی مستقل بیماری مطرح شده‌اند. با توجه به نتایج این مطالعه مشخص شد که قسمت اعظم بیماران فهم درستی از علت ایجاد انفارکتوس میوکارد خود نه در هنگام ایجاد و نه پس از دوره پیگیری دو ساله ندارند و حتی شرکت در دوره‌های بازپروری اثری بر این میزان‌ها نداشته است.


افزایش زمان انتظار سبب افزایش میزان مرگ و میر در بیماران بستری شده به علت یک اورژانس پزشکی می‌شود

European Journal of Emergency Medicine

اثر واقعی زمان انتظار در بخش اورژانس برای انتقال به بخش مربوطه روی میزان مرگ و میر بیمارستانی در بیمارانی که به علت یک اورژانس پزشکی بستری شده‌اند اغلب مورد بحث می‌باشد و در این مطالعه اثر آن بر میزان مرگ و میر در یک دوره 30 روزه ارزیابی شده و در نتیجه مشخص شد که تأخیر در بستری شدن به صورت متغیری غیرمستقل اثر منفی بر میزان مرگ و میر و پیامد بیماران دارد. توصیه این مقاله زمان حداکثر 6-4 ساعت برای ارجاع و بستری می‌باشد.


استفاده از یک سطح تشخیصی برای βhCG (βhCG-Discriminatory zone) با سونوگرافی لگنی کنار بالین بیمار

Annals of Emergency Medicine

هدف این مطالعه ارزیابی عملکرد βhCG-Discriminatory zone هنگام استفاده از سونوگرافی در بررسی بیماران باردار علامت‌دار مراجعه کننده به اورژانس بوده است. در این مطالعه مقطعی برای زنان سه ماهه اول بارداری که با درد شکم و خونریزی واژینال به اورژانس مراجعه کرده بودند سونوگرافی لگنی در بالین بیمار، βhCG سرمی و سونوگرافی معمول رادیولوژیک انجام شد و همه بیماران برای ارزیابی پیامدها برای 8 هفته پی‌گیری شده و حساسیت و ویژگی سطح تشخیصی βhCG برای تشخیص بارداری خارج رحمی در حد mIU/mL 3000 برای بیمارانی که حاملگی قابل مشاهده در رحم در سونوگرافی لگنی در بالین نداشتند اندازه‌گیری می‌شد.

مشخص شد که از 256 بیمار که 161 مورد حاملگی قابل مشاهده رحمی تأیید شده و 29 مورد بارداری خارج رحمی واضح داشتند، پزشکان در سونوگرافی انجام شده بر بالین 115 حاملگی داخل رحمی را تشخیص دادند. محدوده βhCG برای مواردی که بارداری قابل مشاهده داخل رحمی تأیید شده داشته اما در سونوگرافی بر بالین غیر تشخیصی بودند mIU/mL 123368-15 بود (میانه 6633 و IR 32699-1551). در بیماران با سونوگرافی بر بالین غیرتشخیصی، استفاده از یک سطح تعیین کننده βhCG در حد mIU/mL 3000 برای ارزیابی بیشتر از نظر بارداری خارج رحمی حساسیت %35 و ویژگی %58 داشت. در نهایت حساسیت کلی سونوگرافی لگنی بر بالین در یافتن بارداری داخل رحمی %71 و ویژگی آن %99 بود.

نتیجه این مطالعه این بود که سونوگرافی لگنی بر بالین بیمار بارداری داخل رحمی را به خوبی مشخص نکرده و سطح βhCG سرمی نیز در افتراق میان بارداری داخل رحمی و خارج رحمی در بیماران علامت‌دار در اورژانس کمک کننده نمی‌باشد.

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران:
http://isem.ir/find.php?item=1.139.134.fa
برگشت به اصل مطلب