انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران- کوریکولوم آموزشی کارورزی
کوریکولوم کارورزی طب اورژانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
کوریکولوم آموزش کارورزی طب اورژانس به همت اساتید گرامی ( دکتر محمدجلیلی، دکتر پیمان حافظی مقدم، دکتر هومان حسین نژاد) در تیرماه 1389 بتصویب وزیر محترم بهداشت رسید. برای دریافت کوریکولوم بر روی لینک زیر کلیک نمایید:
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران:
http://isem.ir/find.php?item=1.138.117.fa
برگشت به اصل مطلب