انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران- اخبار آموزش و امتحانات
نتایج نهایی آزمون دانشنامه تخصصی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نتایج نهایی آزمون دانشنامه تخصصی منتشر شد . برای مشاهده نتیجه آزمون خود بر روی لینک زیر کلیک کنید :
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران:
http://isem.ir/find.php?item=1.104.71.fa
برگشت به اصل مطلب