انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران- اخبار آموزش و امتحانات
اعلام نفرات برتر آزمون دانشنامه تخصصی طب اورژانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نتایج نهایی آزمون بورد تخصصی طب اورژانس که در تاریخهای 25 و 27 شهریور برگزار شده بود اعلام شد. نفرات برتر این آزمون نیز اعلام شدند. بر اساس اعلام وبسایت شورای آموزش پزشکی و تخصصی دکتر مجید حاجی مقصودی  از دانشگاه علوم پزشکی تهران نفر اول، دکتر محمدرضا فرنیا از دانشگاه علوم پزشکی تهران نفر دوم و دکتر فرهاد حیدری از دانشگاه علوم پزشکی ایران نفر سوم اعلام شدند. انجمن طب اورژانس  به این عزیزان و تمام همکارانی که موفق به کسب بورد شده اند تبریک می گوید.

AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران:
http://isem.ir/find.php?item=1.104.120.fa
برگشت به اصل مطلب