سامانه ثبت نام سیزدهمین کنگره سالیانه طب اورژانس ایران

 به سامانه ثبت نام سیزدهمین کنگره سالیانه طب اورژانس ایران خوش آمدید 

معرفی برنامه: سیزدهمین کنگره سالیانه طب اورژانس ایران توسط انجمن علمی طب اورژانس ایران و با همکاری سازمان اورژانس کشور(وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی) و نیز همکاری

ادامه مطلب ...