صدور کارتهای عضویت انجمن علمی طب اورژانس به دو زبان فارسی و انگلیسی

انجمن علمی طب اورژانس ایران آماده صدور کارت عضویت دوروبه زبانهای فارسی وانگلیسی به صورت دوکارت جداگانه باطرح روی کارت (طبق شکل) در کارتهای ازجنس PVC و لمینت شده به همراه با هولوگرام حک شده می باشد.

ادامه مطلب ...